[<<][sql][>>][..]
Thu Jul 5 12:24:54 EDT 2012

Emacs MySQL

(require 'sql)
(setq sql-mysql-program "/home/tom/dbb_trailer/doc/mysql/mysql.sh")
(sql-mysql)
[Reply][About]
[<<][sql][>>][..]