[<<][pool][>>][..]
Tue Dec 26 13:31:39 CET 2006

distributed filesystem

eigenlijk wil ik gewoon een redundant filesysteem voor mn emails:
tom@goto10.org en tom@zzz.kotnet.org -> elk hun eigen delivery systeem
om downtime van de servers te vermijden, maar ieder moet wel een
gemeenschappelijke store gebruiken voor email archief.

meer algemeen: hoe kan ik een gedistribueerd systeem maken dat werkt
over rsync? ik had gedacht aan bestanden te indexeren via hun MD5 sum,
en daanaast een tree van symlinks te maken.

-> gemakkelijk te updaten: alle bestanden die in de tree staan en geen
   link zijn: maak MD5 sum , verplaats naar pool en vervang door link

-> gemakkelijk backups te maken.

-> botsingen zijn dezelfde files -> gemakkelijk te hersynchroniseren

-> kompatiebel met alle programmas die werken met directorystructuur
   en geen files verplaatsen.[Reply][About]
[<<][pool][>>][..]